Futurama: 6×18: x

Planet Express má dodat zásilku do Kmotrobotovi vily na svatbu. Bender se tam samozřejmě s někým sblíží, ale zároveň se tak stane jediným očitým svědkem zločinu, při kterém Kmotrobot ublíží Calculonovi. Bender musí vstoupit do programu na ochranu svědků, aby ho Kmotrobot nezabil, když bude vypovídat před soudem.

Futurama: 6×18
Futurama: 6×18
Futurama: 6×18
Futurama: 6×18
Futurama: 6×18
Futurama: 6×18
Futurama: 6×18
Futurama: 6×18
Loading...